مدتی از قتل مرحوم روح الله داداشی میگذره و تقریبا هر یکی دو روز نتیجه کار رو بررسی میکنم . متاسفانه وضعیت امنیت کشور بسیار پائین اومده و من دلیلش رو در مشکلات اقتصادی در درجه اول و مشکلات فرهنگی که شاید اونهم تا حد زیادی به مسائل اقتصادی مربوط باشه میدونم . دلایل زیادی از بحثهای قانون ضعیف گرفته تا مسئولینی که تنها به فکر خاموش کردن و سرد کردن مشکلات هستند روز به روز به شدت این مشکلات اضافه میکنه .
چند روز پیش توی تاکسی سرویس راننده میگفت به خودم چاقو زند و شکایت کردم رای دادگاه شده اینکه برو خودت پیداشون کن و بیارشون تا دادگاهیشون کنیم بینیم مشکلتون چی بوده! میگفت نفری رو که بهم چاقو زده پیدا کردم دادگاه ازش سند گرفته و آزادش کرده گفته باید بری همشون رو همزمان بیاری دادگاه!حالا هر وقت از کنارم رد میشه پوزخندی میزنه و رد میشه…
هر از گاهی که یک مسئله رسانه ای میشه چند تا مسئول که پاشون گیره جلو میان و شروع به آروم کردن مردم میکنن که چیزی نشده و همه چی تحت کنترله و …
البته چیزی که من از کنترل میدونم خیلی با این کنترلی که توی جامعه میبینم فرق داره.
امیدوارم که به فرهنگ اصیل خودموم برگردیم . امیدوارم مسئولین بجای مهر روی پیشانی عرق روی پیشانی داشته باشند…