توی فکر بودم یه میز درست حسابی و بزرگتر بسازم..
این میز رو ساختم که ابعادش ۱۰۰ در ۲۳۰ سانتی متر هست و بالا و زیرش هم دو تا نیم طبقه داره که وسایل رو میشه روش گذاشت و همه چیز جمع و جور و در دسترس شد..روی میز رو هم برای اینکه در اثر هویه و ابزارها خراب نشه شیشه ۶ میلی متری گذاشتم و فکر کنم خیلی خوب شد…