دیشب مصاحبه با امیر رو از شبکه استانی پخش کردند . پخشش میتونه انرژی خوبی برای امیر باشه . هنوز برام عجیب میاد چطور میشه فقط با دیدن کارتون از ماهواره یه بچه به ایتالیائی مسلط بشه اونم یهو بیاد بگه من ایتالیائی بلد شدم ! انگار بهش الهام شده تو غار حرا !!

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash